Elite Group A
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Punjab 5 5 0 0 0 20 2.483 784/89.1 631/100.0
Karnataka 5 4 1 0 0 16 0.292 736/99.1 675/94.4
Jammu & Kashmir 5 3 2 0 0 12 0.243 601/85.4 640/94.3
Railways 5 2 3 0 0 8 -1.372 658/94.3 796/95.3
Uttar Pradesh 5 1 4 0 0 4 -0.279 635/93.1 635/89.3
Tripura 5 0 5 0 0 0 -1.427 703/100.0 740/87.3
Elite Group B
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Tamil Nadu 5 5 0 0 0 20 1.880 775/87.4 696/100.0
Bengal 5 3 2 0 0 12 0.654 743/90.4 739/98.0
Jharkhand 5 3 2 0 0 12 0.220 822/100.0 760/95.0
Assam 5 2 3 0 0 8 -0.965 733/95.0 816/94.0
Hyderabad (India) 5 1 4 0 0 4 -0.195 758/100.0 714/91.5
Odisha 5 1 4 0 0 4 -1.635 627/93.0 733/87.3
Elite Group C
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Baroda 5 5 0 0 0 20 1.465 705/91.3 624/100.0
Himachal Pradesh 5 4 1 0 0 16 0.940 674/94.3 613/99.0
Gujarat 5 3 2 0 0 12 0.891 672/83.4 607/85.0
Uttarakhand 5 1 4 0 0 4 -0.981 702/98.1 778/95.4
Maharashtra 5 1 4 0 0 4 -1.169 680/100.0 773/97.0
Chhattisgarh 5 1 4 0 0 4 -1.390 653/85.0 691/76.1
Plate
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Bihar 5 5 0 0 0 20 1.161 516/85.0 491/100.0
Chandigarh 5 4 0 0 1 18 5.763 644/67.1 306/80.0
Nagaland 5 4 0 0 1 18 3.047 634/73.0 451/80.0
Meghalaya 5 3 2 0 0 12 1.154 581/92.2 453/88.1
Manipur 5 2 3 0 0 8 -0.582 515/92.1 582/94.2
Sikkim 5 1 4 0 0 4 -2.939 420/83.4 650/81.4
Arunachal Pradesh 5 0 5 0 0 0 -2.393 493/100.0 570/77.5
Mizoram 5 0 5 0 0 0 -4.521 442/85.0 742/76.2
Elite Group E
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Haryana 5 5 0 0 0 20 0.869 782/90.5 774/100.0
Delhi 5 3 2 0 0 12 1.913 920/97.0 737/97.2
Kerala 5 3 2 0 0 12 0.454 864/93.1 857/97.1
Puducherry 5 2 3 0 0 8 -1.192 691/98.2 800/97.2
Andhra 5 1 4 0 0 4 -0.593 724/97.1 732/91.0
Mumbai 5 1 4 0 0 4 -1.374 719/98.5 800/92.3
Elite Group D
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Rajasthan 5 4 1 0 0 16 0.493 670/92.0 679/100.0
Madhya Pradesh 5 4 1 0 0 16 0.285 838/99.0 818/100.0
Saurashtra 5 3 2 0 0 12 1.560 944/99.1 788/99.0
Goa 5 3 2 0 0 12 -0.373 806/99.4 846/100.0
Services 5 1 4 0 0 4 -0.145 776/97.2 782/96.2
Vidarbha 5 0 5 0 0 0 -1.907 663/100.0 784/91.5

Syed Mushtaq Ali Trophy 2022