Group D
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Karnataka 7 7 0 0 0 14 2.959 1239/135.1 869/140.0
Bengal 7 5 2 0 0 10 2.259 1166/131.4 896/135.5
Chhattisgarh 7 4 3 0 0 8 1.539 1311/136.1 1127/139.2
Assam 7 4 3 0 0 8 1.400 1038/121.4 895/125.3
Haryana 7 4 3 0 0 8 0.881 1012/123.5 977/134.0
Odisha 7 3 4 0 0 6 -0.157 794/122.5 853/128.5
Arunachal Pradesh 7 1 6 0 0 2 -3.885 733/131.4 1087/115.0
Mizoram 7 0 7 0 0 0 -5.371 720/140.0 1309/124.3
Group E
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Uttar Pradesh 7 5 1 0 1 11 2.154 990/118.3 744/120.0
Maharashtra 7 5 1 0 1 11 1.249 749/101.2 733/119.2
Services 7 4 2 0 1 9 0.529 795/112.1 786/119.5
Uttarakhand 7 4 2 0 1 9 -1.287 786/118.5 856/108.2
Baroda 7 3 3 0 1 7 -0.059 753/116.1 750/114.4
Hyderabad (India) 7 1 5 0 1 3 -0.182 765/113.3 781/112.5
Puducherry 7 1 5 0 1 3 -1.238 721/120.0 814/112.2
Tripura 7 1 5 0 1 3 -1.265 677/114.0 772/107.1
Group A
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Jharkhand 6 5 1 0 0 10 1.838 1100/115.5 919/120.0
Delhi 6 5 1 0 0 10 1.604 899/102.3 860/120.0
Kerala 6 4 2 0 0 8 1.920 925/112.2 743/117.4
Andhra 6 3 3 0 0 6 1.832 1116/120.0 885/118.3
Jammu & Kashmir 6 3 3 0 0 6 -0.410 896/111.3 984/116.3
Manipur 6 1 5 0 0 2 -3.244 791/116.3 1092/108.5
Nagaland 6 0 6 0 0 0 -3.876 697/120.0 941/97.1
Group C
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Mumbai 6 5 1 0 0 10 1.590 964/114.2 821/120.0
Railways 6 5 1 0 0 10 1.264 956/110.0 890/119.5
Saurashtra 6 4 2 0 0 8 1.241 771/100.2 771/119.4
Punjab 6 3 3 0 0 6 0.581 859/110.4 845/117.4
Madhya Pradesh 6 3 3 0 0 6 0.179 1000/119.4 920/112.3
Goa 6 1 5 0 0 2 -0.802 829/114.0 911/112.5
Sikkim 6 0 6 0 0 0 -4.466 592/120.0 813/86.3
Group B
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Vidarbha 6 5 1 0 0 10 1.083 816/112.4 735/119.2
Gujarat 6 4 2 0 0 8 1.280 900/120.0 736/118.2
Himachal Pradesh 6 4 2 0 0 8 0.705 841/109.3 837/120.0
Tamil Nadu 6 4 2 0 0 8 0.397 878/118.1 837/119.0
Rajasthan 6 3 3 0 0 6 0.758 804/120.0 713/120.0
Bihar 6 1 5 0 0 2 -1.877 664/119.5 769/103.4
Meghalaya 6 0 6 0 0 0 -2.311 714/120.0 990/119.5
Super League - Group B
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Karnataka 4 4 0 0 0 8 1.283 499/68.1 483/80.0
Mumbai 4 3 1 0 0 6 0.544 566/74.4 516/73.2
Vidarbha 4 2 2 0 0 4 0.756 503/68.3 494/75.0
Delhi 4 1 3 0 0 2 -1.698 478/79.4 485/63.0
Uttar Pradesh 4 0 4 0 0 0 -0.882 549/80.0 617/79.4
Super League - Group A
Team Played Win Loss Draw N/R Pts NET RR For Against
Maharashtra 4 4 0 0 0 8 0.826 618/77.0 576/80.0
Bengal 4 3 1 0 0 6 0.827 533/69.3 528/77.1
Jharkhand 4 2 2 0 0 4 -0.786 549/77.0 562/71.0
Gujarat 4 1 3 0 0 2 0.262 523/72.1 532/76.1
Railways 4 0 4 0 0 0 -1.175 543/80.0 568/71.2

Syed Mushtaq Ali Trophy 2022