Jharkhand vs Odisha, Elite B, Syed Mushtaq Ali Trophy 2022

Completed Syed Mushtaq Ali Trophy
Jharkhand
JKAND
182/4 (20 ov)
Odisha
ODISA
128/10 (17.5 ov)
Jharkhand won by 54 runs.

Commentary

0
0.1
SB Pradhan to Ishan Kishan, no run,
0
0.2
SB Pradhan to Ishan Kishan, no run,
2
0.3
SB Pradhan to Ishan Kishan, 2 runs,
0
0.4
SB Pradhan to Ishan Kishan, no run,
1
0.5
SB Pradhan to Ishan Kishan, 1 run,
4
0.6
SB Pradhan to Vikash Vishal, Four,
End of over 1 (7 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
7/0
Suryakant Pradhan 1-0-7-0
0
1.1
Sunil Roul to Ishan Kishan, no run,
6
1.2
Sunil Roul to Ishan Kishan, Six,
1
1.3
Sunil Roul to Ishan Kishan, 1 run,
1
1.4
Sunil Roul to Ishan Kishan, 1 run,
0
1.5
Sunil Roul to Vikash Vishal, no run,
0
1.6
Sunil Roul to Vikash Vishal, no run,
End of over 2 (9 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
16/0
Sunil Roul 1-0-9-0
Suryakant Pradhan 1-0-7-0
4
2.1
SB Pradhan to Ishan Kishan, Four,
2
2.2
SB Pradhan to Ishan Kishan, 2 runs,
0
2.3
SB Pradhan to Ishan Kishan, no run,
1
2.4
SB Pradhan to Ishan Kishan, 1 run,
1
2.5
SB Pradhan to Vikash Vishal, 1 run,
0
2.6
SB Pradhan to Ishan Kishan, no run,
End of over 3 (8 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
24/0
Suryakant Pradhan 2-0-15-0
Sunil Roul 1-0-9-0
4
3.1
GB Poddar to Vikash Vishal, Four,
1
3.2
GB Poddar to Vikash Vishal, 1 run,
4
3.3
GB Poddar to Ishan Kishan, Four,
0
3.4
GB Poddar to Ishan Kishan, no run,
4
3.5
GB Poddar to Ishan Kishan, Four,
0
3.6
GB Poddar to Ishan Kishan, no run,
End of over 4 (0 runs)
0/0
1lb
4.1
Sunil Roul to Vikash Vishal, 1 leg bye,
0
4.2
Sunil Roul to Ishan Kishan, no run,
4
4.3
Sunil Roul to Ishan Kishan, Four,
0
4.4
Sunil Roul to Ishan Kishan, no run,
4
4.5
Sunil Roul to Ishan Kishan, Four,
4
4.6
Sunil Roul to Ishan Kishan, Four,
End of over 5 (13 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
50/0
Sunil Roul 2-0-21-0
Govinda Poddar 1-0-13-0
0
5.1
Tarani Sa to Vikash Vishal, no run,
0
5.2
Tarani Sa to Vikash Vishal, no run,
1
5.3
Tarani Sa to Vikash Vishal, 1 run,
1
5.4
Tarani Sa to Ishan Kishan, 1 run,
1
5.5
Tarani Sa to Vikash Vishal, 1 run,
1
5.6
Tarani Sa to Ishan Kishan, 1 run,
End of over 6 (4 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
54/0
Tarani Sa 1-0-4-0
Sunil Roul 2-0-21-0
1
6.1
Papu Roy to Ishan Kishan, 1 run,
1
6.2
Papu Roy to Vikash Vishal, 1 run,
2
6.3
Papu Roy to Ishan Kishan, 2 runs,
0
6.4
Papu Roy to Ishan Kishan, no run,
0
6.5
Papu Roy to Ishan Kishan, no run,
1
6.6
Papu Roy to Ishan Kishan, 1 run,
End of over 7 (5 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
59/0
Papu Roy 1-0-5-0
Tarani Sa 1-0-4-0
0
7.1
AN Yadav to Ishan Kishan, no run,
2
7.2
AN Yadav to Ishan Kishan, 2 runs,
6
7.3
AN Yadav to Ishan Kishan, Six,
6
7.4
AN Yadav to Ishan Kishan, Six,
1
7.5
AN Yadav to Ishan Kishan, 1 run,
1
7.6
AN Yadav to Vikash Vishal, 1 run,
End of over 8 (16 runs)
Ishan Kishan 2 (5)
Vikash Vishal 2 (5)
75/0
Ankit Yadav 1-0-16-0
Papu Roy 1-0-5-0
0
8.1
Papu Roy to Ishan Kishan, no run,
0
8.2
Papu Roy to Ishan Kishan, no run,
1
8.3
Papu Roy to Vikash Vishal, 1 run,
w
8.4
Ishan Kishan c AN Yadav b Papu Roy S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
0
8.5
Papu Roy to Virat Singh, no run,
1w
8.6
Papu Roy to Virat Singh, 1 wide,
End of over 9 (3 runs)
Vikash Vishal 2 (5)
Virat Singh 2 (5)
78/1
Papu Roy 2-0-8-1
Ankit Yadav 1-0-16-0
0
9.1
GB Poddar to Virat Singh, no run,
1
9.2
GB Poddar to Virat Singh, 1 run,
1
9.3
GB Poddar to Vikash Vishal, 1 run,
0
9.4
GB Poddar to Virat Singh, no run,
1
9.5
GB Poddar to Virat Singh, 1 run,
1
9.6
GB Poddar to Vikash Vishal, 1 run,
End of over 10 (4 runs)
Vikash Vishal 2 (5)
Virat Singh 2 (5)
82/1
Govinda Poddar 2-0-17-0
Papu Roy 2-0-8-1
0
10.1
Papu Roy to Vikash Vishal, no run,
1
10.2
Papu Roy to Vikash Vishal, 1 run,
0
10.3
Papu Roy to Virat Singh, no run,
6
10.4
Papu Roy to Virat Singh, Six,
1
10.5
Papu Roy to Virat Singh, 1 run,
1
10.6
Papu Roy to Vikash Vishal, 1 run,
End of over 11 (9 runs)
Vikash Vishal 2 (5)
Virat Singh 2 (5)
91/1
Papu Roy 3-0-17-1
Govinda Poddar 2-0-17-0
1
11.1
Tarani Sa to Vikash Vishal, 1 run,
1
11.2
Tarani Sa to Virat Singh, 1 run,
1
11.3
Tarani Sa to Vikash Vishal, 1 run,
1
11.4
Tarani Sa to Virat Singh, 1 run,
w
11.5
Vikash Vishal c SP Senapati b Tarani Sa S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
1
11.6
Tarani Sa to Virat Singh, 1 run,
End of over 12 (5 runs)
Vikash Vishal 2 (5)
Virat Singh 2 (5)
96/2
Tarani Sa 2-0-9-1
Papu Roy 3-0-17-1
1
12.1
GB Poddar to Virat Singh, 1 run,
0
12.2
GB Poddar to SS Tiwary, no run,
1
12.3
GB Poddar to SS Tiwary, 1 run,
2
12.4
GB Poddar to Virat Singh, 2 runs,
1
12.5
GB Poddar to Virat Singh, 1 run,
1
12.6
GB Poddar to SS Tiwary, 1 run,
End of over 13 (6 runs)
Virat Singh 2 (5)
Saurabh Tiwary 2 (5)
102/2
Govinda Poddar 3-0-23-0
Tarani Sa 2-0-9-1
0
13.1
SB Pradhan to SS Tiwary, no run,
2
13.2
SB Pradhan to SS Tiwary, 2 runs,
0
13.3
SB Pradhan to SS Tiwary, no run,
6
13.4
SB Pradhan to SS Tiwary, Six,
1
13.5
SB Pradhan to SS Tiwary, 1 run,
1
13.6
SB Pradhan to Virat Singh, 1 run,
End of over 14 (10 runs)
Virat Singh 2 (5)
Saurabh Tiwary 2 (5)
112/2
Suryakant Pradhan 3-0-25-0
Govinda Poddar 3-0-23-0
1
14.1
GB Poddar to Virat Singh, 1 run,
1
14.2
GB Poddar to SS Tiwary, 1 run,
1b
14.3
GB Poddar to Virat Singh, 1 bye,
2
14.4
GB Poddar to SS Tiwary, 2 runs,
0
14.5
GB Poddar to SS Tiwary, no run,
1
14.6
GB Poddar to SS Tiwary, 1 run,
End of over 15 (6 runs)
Virat Singh 2 (5)
Saurabh Tiwary 2 (5)
118/2
Govinda Poddar 4-0-28-0
Suryakant Pradhan 3-0-25-0
1
15.1
AN Yadav to SS Tiwary, 1 run,
1
15.2
AN Yadav to Virat Singh, 1 run,
1
15.3
AN Yadav to SS Tiwary, 1 run,
4
15.4
AN Yadav to Virat Singh, Four,
1
15.5
AN Yadav to Virat Singh, 1 run,
w
15.6
Saurabh Tiwary lbw b AN Yadav S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
End of over 16 (8 runs)
Virat Singh 2 (5)
Saurabh Tiwary 2 (5)
126/3
Ankit Yadav 2-0-24-1
Govinda Poddar 4-0-28-0
4
16.1
Sunil Roul to Virat Singh, Four,
1
16.2
Sunil Roul to Virat Singh, 1 run,
1
16.3
Sunil Roul to K Deobrat, 1 run,
4
16.4
Sunil Roul to Virat Singh, Four,
4
16.5
Sunil Roul to Virat Singh, Four,
1
16.6
Sunil Roul to Virat Singh, 1 run,
End of over 17 (15 runs)
Virat Singh 2 (5)
Kumar Deobrat 2 (5)
141/3
Sunil Roul 3-0-36-0
Ankit Yadav 2-0-24-1
4
17.1
Tarani Sa to Virat Singh, Four,
1
17.2
Tarani Sa to Virat Singh, 1 run,
1
17.3
Tarani Sa to K Deobrat, 1 run,
4
17.4
Tarani Sa to Virat Singh, Four,
4
17.5
Tarani Sa to Virat Singh, Four,
1
17.6
Tarani Sa to Virat Singh, 1 run,
End of over 18 (15 runs)
Virat Singh 2 (5)
Kumar Deobrat 2 (5)
156/3
Tarani Sa 3-0-24-1
Sunil Roul 3-0-36-0
4
18.1
SB Pradhan to Virat Singh, Four,
4
18.2
SB Pradhan to Virat Singh, Four,
4
18.3
SB Pradhan to Virat Singh, Four,
1
18.4
SB Pradhan to Virat Singh, 1 run,
0
18.5
SB Pradhan to K Deobrat, no run,
0
18.6
SB Pradhan to K Deobrat, no run,
End of over 19 (13 runs)
Virat Singh 2 (5)
Kumar Deobrat 2 (5)
169/3
Suryakant Pradhan 4-0-38-0
Tarani Sa 3-0-24-1
1
19.1
Tarani Sa to Virat Singh, 1 run,
1
19.2
Tarani Sa to K Deobrat, 1 run,
w
19.3
Virat Singh lbw b Tarani Sa S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
6
19.4
Tarani Sa to AS Roy, Six,
1
19.5
Tarani Sa to AS Roy, 1 run,
6
19.6
Tarani Sa to K Deobrat, Six,
End of over 20 (15 runs)
Kumar Deobrat 2 (5)
Anukul Roy 2 (5)
184/4
Tarani Sa 4-0-39-2
Suryakant Pradhan 4-0-38-0

Commentary

0
0.1
Monu Kumar to Gourav Choudhury, no run,
4
0.2
Monu Kumar to Gourav Choudhury, Four,
1lb
0.3
Monu Kumar to Gourav Choudhury, 1 leg bye,
0
0.4
Monu Kumar to GB Poddar, no run,
0
0.5
Monu Kumar to GB Poddar, no run,
1
0.6
Monu Kumar to GB Poddar, 1 run,
End of over 1 (6 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
6/0
Monu Kumar 1-0-5-0
1
1.1
Vivekanand Tiwari to GB Poddar, 1 run,
0
1.2
Vivekanand Tiwari to Gourav Choudhury, no run,
6
1.3
Vivekanand Tiwari to Gourav Choudhury, Six,
1
1.4
Vivekanand Tiwari to Gourav Choudhury, 1 run,
1
1.5
Vivekanand Tiwari to GB Poddar, 1 run,
4
1.6
Vivekanand Tiwari to Gourav Choudhury, Four,
End of over 2 (13 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
19/0
Vivekanand Tiwari 1-0-13-0
Monu Kumar 1-0-5-0
0
2.1
S Nadeem to GB Poddar, no run,
1
2.2
S Nadeem to GB Poddar, 1 run,
1
2.3
S Nadeem to Gourav Choudhury, 1 run,
1
2.4
S Nadeem to GB Poddar, 1 run,
4
2.5
S Nadeem to Gourav Choudhury, Four,
1
2.6
S Nadeem to Gourav Choudhury, 1 run,
End of over 3 (8 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
27/0
Shahbaz Nadeem 1-0-8-0
Vivekanand Tiwari 1-0-13-0
1
3.1
AS Roy to Gourav Choudhury, 1 run,
0
3.2
AS Roy to GB Poddar, no run,
0
3.3
AS Roy to GB Poddar, no run,
1
3.4
AS Roy to GB Poddar, 1 run,
1
3.5
AS Roy to Gourav Choudhury, 1 run,
0
3.6
AS Roy to GB Poddar, no run,
End of over 4 (3 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
30/0
Anukul Roy 1-0-3-0
Shahbaz Nadeem 1-0-8-0
4
4.1
Monu Kumar to Gourav Choudhury, Four,
0
4.2
Monu Kumar to Gourav Choudhury, no run,
1lb
4.3
Monu Kumar to Gourav Choudhury, 1 leg bye,
4
4.4
Monu Kumar to GB Poddar, Four,
4
4.5
Monu Kumar to GB Poddar, Four,
0
4.6
Monu Kumar to GB Poddar, no run,
End of over 5 (13 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
43/0
Monu Kumar 2-0-17-0
Anukul Roy 1-0-3-0
1
5.1
AS Roy to Gourav Choudhury, 1 run,
1
5.2
AS Roy to GB Poddar, 1 run,
1w
5.3
AS Roy to Gourav Choudhury, 1 wide,
1
5.4
AS Roy to Gourav Choudhury, 1 run,
0
5.5
AS Roy to GB Poddar, no run,
4
5.6
AS Roy to GB Poddar, Four,
End of over 6 (8 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
51/0
Anukul Roy 2-0-11-0
Monu Kumar 2-0-17-0
1
6.1
Bal Krishna to Gourav Choudhury, 1 run,
0
6.2
Bal Krishna to GB Poddar, no run,
0
6.3
Bal Krishna to GB Poddar, no run,
4
6.4
Bal Krishna to GB Poddar, Four,
1
6.5
Bal Krishna to GB Poddar, 1 run,
0
6.6
Bal Krishna to Gourav Choudhury, no run,
End of over 7 (0 runs)
0/0
1
7.1
S Nadeem to GB Poddar, 1 run,
4
7.2
S Nadeem to Gourav Choudhury, Four,
1
7.3
S Nadeem to Gourav Choudhury, 1 run,
1
7.4
S Nadeem to GB Poddar, 1 run,
1
7.5
S Nadeem to Gourav Choudhury, 1 run,
w
7.6
Gourav Choudhury runout (S Nadeem / Vikash Vishal) S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
End of over 8 (9 runs)
Gourav Choudhury 2 (5)
Govinda Poddar 2 (5)
66/1
Shahbaz Nadeem 2-0-17-0
Bal Krishna 1-0-6-0
0
8.1
Bal Krishna to BB Samantray, no run,
w
8.2
Biplab Samantray c Vikash Vishal b Bal Krishna S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
1
8.3
Bal Krishna to GB Poddar, 1 run,
1
8.4
Bal Krishna to SP Senapati, 1 run,
w
8.5
Govinda Poddar c AS Roy b Bal Krishna S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
1
8.6
Bal Krishna to SP Senapati, 1 run,
End of over 9 (3 runs)
Govinda Poddar 2 (5)
Subhranshu Senapati 2 (5)
69/3
Bal Krishna 2-0-9-2
Shahbaz Nadeem 2-0-17-0
1
9.1
Vivekanand Tiwari to SP Senapati, 1 run,
1
9.2
Vivekanand Tiwari to RR Dhuper, 1 run,
4
9.3
Vivekanand Tiwari to SP Senapati, Four,
1
9.4
Vivekanand Tiwari to SP Senapati, 1 run,
1
9.5
Vivekanand Tiwari to RR Dhuper, 1 run,
0
9.6
Vivekanand Tiwari to SP Senapati, no run,
End of over 10 (8 runs)
Subhranshu Senapati 2 (5)
Rajesh Dhuper 2 (5)
77/3
Vivekanand Tiwari 2-0-21-0
Bal Krishna 2-0-9-2
0
10.1
AS Roy to RR Dhuper, no run,
6
10.2
AS Roy to RR Dhuper, Six,
2
10.3
AS Roy to RR Dhuper, 2 runs,
1
10.4
AS Roy to RR Dhuper, 1 run,
1
10.5
AS Roy to SP Senapati, 1 run,
1
10.6
AS Roy to RR Dhuper, 1 run,
End of over 11 (11 runs)
Subhranshu Senapati 2 (5)
Rajesh Dhuper 2 (5)
88/3
Anukul Roy 3-0-22-0
Vivekanand Tiwari 2-0-21-0
1
11.1
Bal Krishna to RR Dhuper, 1 run,
1
11.2
Bal Krishna to SP Senapati, 1 run,
0
11.3
Bal Krishna to RR Dhuper, no run,
w
11.4
Rajesh Dhuper b Bal Krishna S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
0
11.5
Bal Krishna to AN Yadav, no run,
0
11.6
Bal Krishna to AN Yadav, no run,
End of over 12 (2 runs)
Subhranshu Senapati 2 (5)
Ankit Yadav 2 (5)
90/4
Bal Krishna 3-0-11-3
Anukul Roy 3-0-22-0
1
12.1
S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
1
12.2
S Nadeem to AN Yadav, 1 run,
1
12.3
S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
1
12.4
S Nadeem to AN Yadav, 1 run,
1
12.5
S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
w
12.6
Ankit Yadav runout (AS Roy) S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
End of over 13 (5 runs)
Subhranshu Senapati 2 (5)
Ankit Yadav 2 (5)
95/5
Shahbaz Nadeem 3-0-22-0
Bal Krishna 3-0-11-3
4
13.1
Bal Krishna to SP Senapati, Four,
1
13.2
Bal Krishna to SP Senapati, 1 run,
0
13.3
Bal Krishna to Walter Toppo, no run,
4
13.4
Bal Krishna to Walter Toppo, Four,
1
13.5
Bal Krishna to Walter Toppo, 1 run,
0
13.6
Bal Krishna to SP Senapati, no run,
End of over 14 (0 runs)
0/0
w
13.6
Subhranshu Senapati c K Deobrat b Bal Krishna S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
0
14.1
AS Roy to Walter Toppo, no run,
1
14.2
AS Roy to Walter Toppo, 1 run,
2
14.3
AS Roy to SB Pradhan, 2 runs,
1
14.4
AS Roy to SB Pradhan, 1 run,
1
14.5
AS Roy to Walter Toppo, 1 run,
1
14.6
AS Roy to SB Pradhan, 1 run,
End of over 15 (6 runs)
Walter Toppo 2 (5)
Suryakant Pradhan 2 (5)
111/6
Anukul Roy 4-0-28-0
Bal Krishna 4-0-21-4
2
15.1
Vivekanand Tiwari to SB Pradhan, 2 runs,
0
15.2
Vivekanand Tiwari to SB Pradhan, no run,
6
15.3
Vivekanand Tiwari to SB Pradhan, Six,
0
15.4
Vivekanand Tiwari to SB Pradhan, no run,
0
15.5
Vivekanand Tiwari to SB Pradhan, no run,
4
15.6
Vivekanand Tiwari to SB Pradhan, Four,
End of over 16 (12 runs)
Walter Toppo 2 (5)
Suryakant Pradhan 2 (5)
123/6
Vivekanand Tiwari 3-0-33-0
Anukul Roy 4-0-28-0
1
16.1
Monu Kumar to Walter Toppo, 1 run,
0
16.2
Monu Kumar to SB Pradhan, no run,
2
16.3
Monu Kumar to SB Pradhan, 2 runs,
1
16.4
Monu Kumar to SB Pradhan, 1 run,
w
16.5
Walter Toppo b Monu Kumar S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
w
16.6
Sunil Roul lbw b Monu Kumar S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
End of over 17 (4 runs)
Suryakant Pradhan 2 (5)
Sunil Roul 2 (5)
127/8
Monu Kumar 3-0-21-2
Vivekanand Tiwari 3-0-33-0
0
17.1
S Nadeem to SB Pradhan, no run,
w
17.2
Suryakant Pradhan c Vikash Vishal b S Nadeem S Nadeem to SP Senapati, 1 run,
0
17.3
S Nadeem to Tarani Sa, no run,
1w
17.4
S Nadeem to Tarani Sa, 1 wide,
w
17.5
Tarani Sa lbw b S Nadeem S Nadeem to SP Senapati, 1 run,

Match Details

Date
16 January 2021 07:00 PM
Venue
Eden Gardens, Kolkata, Kolkata
Toss
Jharkhand won the toss & elected to bat
Umpires
TV Umpires
Match Referee