Gothenburg Cricket Club vs Karlskrona Zalmi Cricketforening, Match 15, ECS Malmo T10 2021

Cancelled ECS Malmo T10
Gothenburg Cricket Club
GCC
Karlskrona Zalmi Cricketforening
KACC
No result